Category Archives: Medlemsmöten

Årsmöte Humanisterna Stockholm

Datum: Söndagen den 19 mars 2017
Tid: kl 12:00
Plats: Teater Påfågeln,
St Eriksgatan 84, Stockholm.

OBS: Efter årsmötet, beräknad tid kl 15, inbjuds alla medlemmar till en specialvisning av föreställningen
“Skyll inte på oss, vi kom nyss!” med Cirkus Tigerbrand och ett efterföljande scensamtal om den ökade populismen och auktoritära strömningar i världen. Enklare förtäring serveras innan föreställningen.

Förslag på dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesfunktionärer:
Ordförande, sekreterare, samt två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Upprättande av röstlängd
5. Fråga om mötets behöriga utlysande (se stadgarna §4)
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av bokslutet
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen (se stadgarna §5)
12. Val av ordförande
13. Val av ledamöter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
a) Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
b) Val av ledamöter varav en väljs till sammankallande
16. Fastställande av verksamhetsplan
17. Fastställande av budget
18. Eventuellt inkomna motioner och styrelsens förslag till svar på dessa
19. Årsmötets avslutande

Annonser

Anmäl dig till Humanisternas höstkonferens

Den 19-20 november är det dags för Humanisternas årliga höstkonferens. Konferensen sker på ABF-huset i Stockholm.

På lördag förmiddag är det föredrag och lansering av det Nordiska humanistmanifestet.

  • Bjarni Jónsson, från isländska humanisterna Siðmennt, talar om humaniströrelsen framgångar på Island.
  • Erol Özkoray, författare från Turkiet och fristadsförfattare i Växjö, talar tillsammans med Nurten Özkoray om yttrandefrihet och utvecklingen i Turkiet.

På lördag eftermiddag och söndag förmiddag diskuteras aktuella frågor och Humanisternas verksamhet i fyra olika seminarier/workshops.

Konferensen är öppen för medlemmar i Humanisterna och kostar 250 kr. Anmäl dig via denna länk hos Föreningshuset.

Tidsschema:

Lördag 19 november
9:30 – 12:30 Inledning och föredrag
12:30 – 13:30 Lunch (ingår i priset)
13:30 – 16:00 Seminarier/Workshops
17:30 – Middag (till självkostnadspris).

Söndag 20 november
9:00 – 12:30 Seminarier/workshops
Parallellt hålls en ordförandekonferens för lokalavdelningarnas ordförande.
Höstkonferensen avslutas 12:30.

Efter konferensen, på söndagen kl. 14:00-ca 15:30, arrangeras Humanismens dag med utdelning av Hedeniuspriset. Detta sker också på ABF-huset, det är öppen för alla (även icke-medlemmar) och kostnadsfritt.

Välkommen!

Lunch med humanistsnack

Torsdag 2o oktober, kl. 12:00-13:30

Lunch med humanistsnack – på båten Nordens Ljus, Kungsholms strand 125

Tag T-banan till Fridhemsplan. Gå in på Fleminggatan och tag första gatan (Kronobergsgatan) ner till Kungsholms strand. Där ligger båten ”Nordens Ljus”. Eller tag buss 59. Den stannar precis vid båten, hållplats Kronobergsgatan.

Hoppas vi ses!

boat

Medlemsmöte: Vår utåtriktade verksamhet

Den 3 oktober klockan 18.00 har vi ett medlemsmöte i Stockholmsavdelningen.

ÄMNE: Humanisternas utåtriktade verksamhet. 

Du kan hämta ett diskussionsunderlag via den här länken.

Kom och delta i diskussionen om hur vi bäst bedriver marknadsföring, medlemsvärvning och påverkansarbete.

Plats: Hedénsalen, ABF-huset, Sveavägen 41.

Lunch med humanistsnack

Torsdag 19 maj, kl. 12:00-13:30

Lunch med humanistsnack – på båten Nordens Ljus, Kungsholms strand 125

Tag T-banan till Fridhemsplan. Gå in på Fleminggatan och tag första gatan (Kronobergsgatan) ner till Kungsholms strand. Där ligger båten ”Nordens Ljus”. Eller tag buss 59. Den stannar precis vid båten, hållplats Kronobergsgatan.

Hoppas vi ses!

boat

Lunch med humanistsnack

Torsdag 21 april, kl. 12:00-13:30

Lunch med humanistsnack – på båten Nordens Ljus, Kungsholms strand 125

Tag T-banan till Fridhemsplan. Gå in på Fleminggatan och tag första gatan (Kronobergsgatan) ner till Kungsholms strand. Där ligger båten ”Nordens Ljus”. Eller tag buss 59. Den stannar precis vid båten, hållplats Kronobergsgatan.

Hoppas vi ses!

boat

Humanisternas kongress 2016

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Humanisternas kongress som kommer att hållas i ABF-huset, Sveavägen 41, lördagen den 23 april, kl. 12.00–16.00, och söndagen den 24 april, kl 10.00–16.00.

Information om kongressen finns via
http://www.humanisterna.se/kongress-2016

Sista anmälningsdag är den 9 april. Tänk på att även du som är vald som kongressombud behöver anmäla dig.

För att komma direkt till anmälningsformuläret kan du följa den här länken.