Category Archives: Uncategorized

Meddelande om bloggen

Hej!

Som du säkert sett har Humanisterna en uppdaterad och förbättrad webbplats på http://www.humanisterna.se sedan en tid tillbaka. Där finns bland annat debatt & opinion, förbundsinformation, och kalendarium för våra aktiviteter. Du som är medlem i Stockholmsavdelningen kan särskilt gå till humanisterna.se/stockholm/ där du hittar information om vad vi gör.

Dessutom skickar både Stockholmsavdelningen och förbundet ut medlemsbrev via e-post med jämna mellanrum.

Eftersom det finns goda möjligheter att hålla sig uppdaterad om Humanisternas aktiviteter på de här sätten, tycker vi nu att Stockholmsavdelningens lokala hemsida/blogg har tjänat ut sin roll. Styrelsen har därför beslutat att sluta använda den här bloggen som informationskanal från och med nu.

Tack till dig som följt oss, och hoppas att du fortsätter med det på andra sätt!

 

Annonser

Musikaltips: Freuds Cigarr

Tid: 29 mars kl. 19:00
Plats: Playhouse Teater, Drottninggatan 71A

 ”Freuds cigarr” är en musikal som framförs på engelska. Efter föreställningen den 29 mars blir det en diskussion om Freuds betydelse i dag. Humanisternas ordförande Christer Sturmark medverkar i diskussionen.

Biljetter kan köpas till rabatterat pris om 230 kr genom att kontakta  info@stockholmsmusikteater.nu alt tfn 073 322 39 16.

Humanistisk konfirmation: anmälan öppen till 4:e lägret

I sommar arrangerar Humanisterna fyra läger för ungdomar i 15-årsåldern. Alla läger är på Valla kursgård i Linköping:

  • 16-22 juni
  • 26 juni-2 juli
  • 31 juli-6 augusti
  • 7-13 augusti

Anmälan är nu öppen också till det fjärde lägret, 7-13 augusti.

Konfa_hemsidaTanken med humanistisk konfirmation är att ungdomar får diskutera livets stora frågor i en öppen miljö. Under veckan pratar vi till exempel om mänskliga rättigheter, rätt och fel, jämställdhet, rasism, oskrivna regler om kön, kärlek och sex.

Läs mer på www.humanisterna.se/konfirmation

 

Årsmöte Humanisterna Stockholm

Datum: Söndagen den 19 mars 2017
Tid: kl 12:00
Plats: Teater Påfågeln,
St Eriksgatan 84, Stockholm.

OBS: Efter årsmötet, beräknad tid kl 15, inbjuds alla medlemmar till en specialvisning av föreställningen
“Skyll inte på oss, vi kom nyss!” med Cirkus Tigerbrand och ett efterföljande scensamtal om den ökade populismen och auktoritära strömningar i världen. Enklare förtäring serveras innan föreställningen.

Förslag på dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesfunktionärer:
Ordförande, sekreterare, samt två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Upprättande av röstlängd
5. Fråga om mötets behöriga utlysande (se stadgarna §4)
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av bokslutet
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen (se stadgarna §5)
12. Val av ordförande
13. Val av ledamöter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
a) Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
b) Val av ledamöter varav en väljs till sammankallande
16. Fastställande av verksamhetsplan
17. Fastställande av budget
18. Eventuellt inkomna motioner och styrelsens förslag till svar på dessa
19. Årsmötets avslutande

Tro, vetande och humanism i vår tid

cs-tekoppTid: Onsdag 22 februari kl. 18:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Inträde: 60 kr

Debatten om tro och vetande, religion och politik, vetenskap och pseudovetenskap är mer aktuell än någonsin. Vad ska man tro, vad kan man veta och vilken grund för detta har vi?

Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna, föreläser om dessa frågor och för en diskussion med publiken.

Evenemangstips: Ska gud hålla sig borta från skolan?

Arrangemang av Sankta Katharinastiftelsen.

Tid: Torsdag 9 februari, kl. 19:00
Plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan
Pris: 100 kr

Samtal mellan : Maynard Gerber (tidigare kantor Judiska församlingen), Sabina Koij (präst Stockholms domkyrkoförsamling), Mohammad Muslim Eneborg (imam Masjid Aysha Stockholm) och Ulf Gustafsson (förbundssekreterare Humanisterna).

Plats kan bokas via den här länken:
http://www.katharinastiftelsen.se/samtal/ska-gud-halla-sig-borta-fran-skolan/

hets1

Paulus – förvanskaren

Tid: Onsdagen 16 november kl. 18:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Inträde: 60 kr

Historikern och författaren Mats G. Larsson talar om sin bok Paulus – förvanskaren.

Aposteln Paulus anses ofta som skaparen av kristendomen, trots att han troligen aldrig träffade Jesus. Men vem var han egentligen, och vad var det som drev honom att med sådan energi och ihärdighet predika sitt budskap runt om i Romarriket? Mycket talar för att han inte var den ganska fattiga man av folket som bibeln framställer honom som utan tillhörde en mycket betydelsefull släkt och hade mäktiga förbindelser. Och det budskap han spred var nog långtifrån detsamma som det Jesus en gång predikade när han vandrade kring Gennesaretsjön med sina lärjungar utan kan ha haft andra syften.

mats-g-larsson-foto-c-sturmark

Mats G. Larsson (Foto C. Sturmark)